×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 

 

 

  

ÜRGÜP BELEDİYESİ KALİTE

YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN NO:

ÜKYS.FR.20

YAYIN TARİHİ:

01.08.2010

TOPLANTI KARAR

FORMU

REVİZYON NO:

00

REVİZYON TARİHİ:

-

SAYFA NO:

1/3

 

Toplantı Adı                         : YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI 

Toplantı Başkanı                  : BELEDİYE BAŞKANI   

Toplantı Tarihi                     : 25.04.2020

Toplantı Yeri                        : BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU

Toplantı Başlama Saati        : 10.00

Toplantı Sayısı                      : 01

 

25.04.2020 tarihinde saat: 10.00’da Belediye Başkanı başkanlığında yapılan Yönetimin Gözden

geçirme toplantısına ait kararlar aşağıda sunulmuş olup bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                                                      NİLAY TACIR

                                                                                                                      Yönetim Temsilcisi

 

ALINAN KARARLAR

            1) İÇ TETKİK SONUÇLARI:

2018 İç tetkik sonuçları incelendi. 2019 yılı İç Tetkik Plan onaylandı.

      2) MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ VE MEMNUNİYETLERİ:

ÜKYS.FR.10 Dış Anket Formları ile yapılan anketlerin analizinin yapıldığı ÜKYS.FR.10 Dış Anket Sonuç Formları incelendiğinde;

-          Belediye  hizmetlerinden memnuniyet oranı %70’ten %95’e,

-          Belediye personelinden memnuniyet %75’ten %85’e,

-          İçme suyunu şehir şebekesinden karşılayanların oranı %45’ten %82,5’e (ki artış içme suyu kaynaklarının ve şehir şebekesinin yenilenmesi sonucu su kalitesinin artırılması ile gerçekleşmiştir.)

-          Belediyemizce sunulan temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı %70’tan %95’e (ki bu artış şehir merkezi ve mahallelerde altyapı çalışmaları olmasına rağmen gerçekleşmiştir.)

-          Kültür ve Sanat Etkinliklerinden memnuniyet oranı %62,5’den %80’e yükselmiştir.

Ayrıca belediyemizce verilen hizmetlerden sosyal medya ile haberdar olanlar %85, belediyemiz internet sitesi üzerinden haberdar olanların oranı %10, belediyemizce yayınlanan gazete aracılığı ile haberdar olanların oranı %5 olarak belirlenmiştir.

 

 

3) PROSES PERFORMANSI VE ÜRÜN UYGUNLUĞU :

            Mevcut tüm prosesler istenilen performanslara ulaştığı saptandı.   

 

4) ÖNLEYİCİ VE DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN DURUMU :

-          Altyapı çalışmaları sona eren cadde ve sokaklarda yol yapımı ve çevre düzenleme faaliyetleri başlatılmıştır.

-          Sokak hayvanlarının ıslahı konusunda gelen şikayetler üzerine hayvan sever bir vatandaşın öncülük ettiği barınak konusunda gerekli destek ilgili kişiye yapılmaktadır.

-          İçme suyu kaynağı ve şebekesi yenilenmesi ardından içme suyu ihtiyacını şebekeden sağlayan vatandaşların sayısında çok büyük bir artış sağlanmıştır.

 

 

 

   

ÜRGÜP BELEDİYESİ KALİTE

YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN NO:

ÜKYS.FR.20

YAYIN TARİHİ:

01.08.2010

TOPLANTI KARAR

FORMU

REVİZYON NO:

00

REVİZYON TARİHİ:

-

SAYFA NO:

2/3

 

5) İYİLEŞTİRME İÇİN ÖNERİLER:

Kalite yönetim sistemi çerçevesinde yapılan iç tetkiklerde hiçbir uygunsuzluğun bulunmaması iç tetkik çalışmalarının yeterli olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Gerekli iyileştirme yapılmalıdır.

 

6) YENİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ :

-  Altyapı çalışmalarının kanalizasyon projesi ile birlikte 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması,

-  Altyapı çalışmalarının tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarının tamamlanması.

- Altyapı  çalışmalarının başlayacağı eski mahallelerde tarihi ve kültürel değer taşıyan unsurlara dikkat edilmesi.

 

- STRATEJİ             : Kurumumuzun vizyonuna uygun olarak vatandaşa hizmet odaklı, yeniliklere

   ve gelişime açık bir yönetim anlayışı güdülmesi.

 

- KAYNAK               :  Belediye personeli, belediye altyapısı, belediye bütçesi, ilgili mevzuat.

 

- SORUMLULAR    : Üst Yönetim ve Tüm Birimler

 

- TERMİN                : 31.12.2019

 

7) KALİTE POLİTİKASI :

Mevcut Kalite Politikası gözden geçirilmiş olup, herhangi bir revizyona gerek duyulmamıştır

 

8- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE TALEP EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER :

—Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

9- YAPILAN REVİZYONLAR :

-          İç tetkik formu ve soru listelerinde revizyona gidilmiştir..

 

10- YENİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI :

- 2019 YILI EĞİTİM PLANI ONAYLANMIŞTIR.

 


 

   

ÜRGÜP BELEDİYESİ KALİTE

YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN NO:

ÜKYS.FR.20

YAYIN TARİHİ:

01.08.2010

TOPLANTI KARAR

FORMU

REVİZYON NO:

00

REVİZYON TARİHİ:

-

SAYFA NO:

3/3

 

 

11- ALINAN KARARLAR :

 

-     Belirlenen yeni hedeflerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.

 

 

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTISI KATILIM LİSTESİ

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

İMZASI

MEHMET AKTÜRK

BELEDİYE BAŞKANI

 

NİLAY TACIR

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

 

GÖKHAN TACIR

MALİ HİZMETLER MD.V.

 

GÖKHAN TACIR

 

YAZI İŞL.MD.V.

 

 

FATİH OKUR

 

FEN İŞL.MD.V.

 

 

YUSUF ÇİĞDEM

ZABITA AMİRİ

 

 

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi