×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 08.04.2019

Karar No       : 2019/10-26

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

 

            Belediye ve Meclis Başkanı Mehmet AKTÜRK’ün başkanlığında, Birol ÇETİN, Halil MEMİŞ, Zeynel Abidin TÜRK, Mustafa TAŞÇI, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Rüveyda İLHAN, Ahmet İREN, Mustafa BAŞPINAR, Hatice DÜNDAR, Yıldız YAZICI, Hüseyin SEVİNDİK, Niyazi BOZASLAN, Adeviye TOKER, Salih BULGURCU ve Mustafa ÖZ oldukları halde toplandı.

            Başkan 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde oluşan ilk meclis toplantısını (Nisan ayı olağan toplantısı) açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin tam iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla başkan, "Kıymetli Ürgüplü hemşerilerimiz İlçemize hizmet etme onurunu bizlere attıkları değerli oylarıyla vermişlerdir. Bunun ne denli önemli olduğunu ve sorumluluğumuzun farkındayız, sadece ben ve arkadaşlarım değil, bu meclis çatısı altında bulunan siz değerli meclis üyelerinin de bunun bilincinde olduğunuza inanıyorum. Ürgüp İlçemizde atılım ve gelişim konusunda yapacağımız çok önemli işlerimiz var. Tarihi dokusu, doğal mirası, turizmiyle Ürgüp ilçemizin potansiyelini biliyor, bunları daha çok öne çıkararak vizyon bir kent haline getirmek bizlerin borcu olduğuna inanıyorum. Bizlere düşen doğru politikalarla projeler oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız Ürgüp'ümüzü daha ileri seviyeye getirirken kaliteyi esas alarak yaptığımız işleri gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin etmektir." Bunun için tüm projelerimizi kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine oluşturacağız diyerek açılış konuşmasında hizmet anlayışının, şiarının, katılım, adalet, dürüstlük ve şeffaflık olduğunu vurgulayarak, yönetim anlayışımızın temelinde insan ve işimizi sevmek olacaktır. Ürgüp'ümüze hizmet etmek için hepimiz hazırız ve görevdeyiz. Dedi ve üyelerin gündeme alınmasını istedikleri tekliflerin olup olmadığını sordu, üyelerin tekliflerinin olmadığı anlaşılmakla, gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi. Başkan yasal olarak oluşturulması gereken komisyon ve üye seçimleri için tasnif heyetinin oluşturulmasının gerektiğini ve tasnif heyeti olarak Birol ÇETİN, Zeynel Abidin TÜRK ve Adeviye TOKER’i önerdiğini söyledi tüm üyelerin tasnif heyetini uygun gördüklerini belirtmelerine müteakip;

            Gündemin birinci maddesinde yer alan 2 asıl ve 2 yedek meclis kâtibi seçimleri için gizli oy pusula ve zarfların dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 11 oy alan Hatice DÜNDAR ve 10 oy alan Rüveyda İLHAN asıl meclis kâtipliğine, 13 oy alan Ahmet İREN ve 13 oy alan Mustafa BAŞPINAR yedek meclis kâtibi olarak seçildiklerine ekseriyetle,

            Gündemin ikinci maddesinde yer alan birinci ve ikinci meclis reis vekilleri seçimine geçildi. Seçimler için gizli oy pusula ve zarfları dağıtıldı, toplanıp tasnif heyetince tasnifi neticesinde, 11 oy alan Halil MEMİŞ birinci meclis reis vekilliğine, 11 oy alan Zeynel Abidin TÜRK ise ikinci meclis reis vekilliğine seçildiklerine ekseriyetle,

            Gündemin üçüncü maddesinde yer alan iki adet encümen üyesi seçimlerine geçildi. İki adet encümen üyesi seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanıp tasnifi neticesinde, 14 oy alan Birol ÇETİN ve 12 oy alan Mustafa TAŞÇI’nın encümen üyesi olarak seçildiklerine ekseriyetle ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 36. Maddesinde belirtilen encümen hakkı huzurlarının ödenmesine oybirliği ile,

            Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Denetim Komisyonu seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 13’ er oy alan Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Mustafa BAŞPINAR ile 7 oy alan Niyazi BOZASLAN’ın Denetim Komisyonu olarak seçildiklerine ekseriyetle,

            Gündemin beşinci maddesinde yer alan plan ve bütçe komisyonunun seçimlerine geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde, Birol ÇETİN, Halil MEMİŞ ve Hüseyin SEVİNDİK’in Plan ve Bütçe Komisyonu olarak seçildiklerine oybirliği ile,

            Gündemin altıncı maddesinde yer alan İmar Komisyonu seçimlerinin yapılması neticesinde, Ahmet İREN, Mustafa TAŞÇI ve Yıldız YAZICI’nın İmar Komisyonu olarak seçildiklerine oybirliği ile oluşturulan ihtisas komisyonlarına Meclis Başkan ve üyelerine komisyona katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde belirtilen Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının tavan olan üçte biri tutarı kadar huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile,

 

Gündemin yedinci maddesinde yer alan Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği üye seçimleri ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Mustafa BAŞPINAR’ın asıl, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU’nun yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile,

            Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Tarihi Kentler Birliği üyeliklerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Ahmet İREN’in asıl, Zeynel Abidin TÜRK’ün ise yedek üye olarak seçildiklerine ekseriyetle,

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Hatice DÜNDAR ile Rüveyda İLHAN asıl, Mustafa TAŞÇI ve Halil MEMİŞ’in yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğünü yürüten Dr. Ali Sıtkı ÇAKALOZ’un bu görevi devam etmektedir.

Gündemin onuncu maddesinde yer alan Kapadokya Çevre Koruma Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Ahmet İREN´in asıl, Mustafa TAŞÇI’nın ise yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile,

Gündemin onbirinci maddesinde yer alan UCLG-MEWA Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (Dünya Birleşmiş Milletler Kentler Federasyonu) üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Zeynel Abidin TÜRK asıl üye, Birol ÇETİN’in yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile,

            Gündemin onikinci maddesinde yer alan Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği üye seçimleri için yapılan oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU’nun asıl, Zeynel Abidin TÜRK’ün ise yedek üye olarak seçildiklerine oybirliği ile,

            Gündemin onüçüncü maddesinde yer alan Türkiye Belediyeler Birliği Üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Halil MEMİŞ ile Birol ÇETİN asıl, Hatice DÜNDAR ile Rüveyda İLHAN’ın yedek üye olarak seçildiklerine ekseriyetle,

            Gündemin ondördüncü maddesinde yer alan Denetim Komisyon Raporunun okunması neticesinde,

Belediyemiz 2018 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunarak komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğuna,

Gündemin onbeşinci maddesinde yer alan Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı olduğu Ürgüp Belediyesi Personel Limitet Şirketine Müdürler Kurulu Başkanı atanması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı olduğu, Ürgüp Ticaret Siciline Ürgüp Belediyesi Personel Limitet Şirketi Unvanı ve 3072 Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin,

Ürgüp Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği adına hareket eden Şirket Müdürler Kurulu Başkanı olan 15752731034 TC Kimlik nolu Fahri YILDIZ ve Müdür Hayati SAKARYA'nın müşterek olan müdürlük yetkisinin kaldırılmasına,

Şirketin tek ortağı olan Ürgüp Belediye Başkanlığının Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına Tüzel kişiliğini temsilen Ürgüp Belediye Başkanı 43618802260 T.C. Kimlik nolu Mehmet AKTÜRK’ün temsil ve hareket etmesine ve belediye personeli  15251747642 T.C. Kimlik nolu Hayati SAKARYA’nın Müdür olarak atanmasına, şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, her türlü işlemi yapmaya aksi karar alınıncaya kadar şirket müdürler kurulu başkanı ve müdür olarak Mehmet AKTÜRK ve Hayati SAKARYA’nın şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imza ile temsil etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Belediyemizin Tüzel Kişi Olarak Ortağı Olduğu, Ürgüp Ticaret Siciline Ürgüp Belediyesi Personel Limitet Şirketi Ünvanı ve 3072 Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin, 10.04.2019 tarihinde saat 10.00 da  şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde yapılacak olan 2019 yılı olağanüstü genel kurulunda belediyemiz tüzel kişiliği adına 43618802260 TC kimlik numaralı Belediye Başkanı Mehmet AKTÜRK’ün genel kurulda en geniş şekilde temsil etmesine, gerekli tüm evrakları imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Gündemin onaltıncı maddesinde yer alan Belediye Başkanının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2018 yılı faaliyet raporunun kabul edildiğine ekseriyetle,

 

 

Gündemin onyedinci maddesinde yer alan sözleşmeli personel alınması ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemizin hızla büyümesi, önümüzdeki günlerde iş yoğunluğunun artması sebebi ile daha kaliteli ve Ürgüp halkına yakışır şekilde hizmet verebilmek için belediyemizce ihtiyaç duyulan 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet Harita Teknikeri ve 1 Adet Peyzaj Mimarının tam zamanlı sözleşmeli olarak, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinde belirtilen “Söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” hükmü ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2019 tarih ve 148 Sayılı Genelgeleri uyarınca tam zamanlı sözleşmeli Harita Teknikerinin 3.708,59 TL aylık net tavan ücret karşılığında, İnşaat Mühendisinin 4.673,48 TL aylık net tavan ücret karşılığında ve Peyzaj Mimarının 4.673,48 TL aylık net tavan ücret karşılığında,  çalıştırılmasına ve bu sözleşmeli personellerimizin de Cumartesi günleri diğer işçiler ve sözleşmeli personeller gibi öğleye kadar mesaiye gelmesine (çalışmasına) ekseriyetle,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2019 yılı Mayıs ayı toplantısının 03 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14.30’da yapılmak üzere Nisan ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

 

 

 

 

 

Ecz. Mehmet AKTÜRK                    Rüveyda İLHAN                                Hatice DÜNDAR

      Meclis Başkanı                                      Kâtip                                                    Kâtip   

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 03.05.2019

Karar No       : 2019/27-31

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

 

            Belediye ve Meclis Başkanı Mehmet AKTÜRK’ün başkanlığında, Birol ÇETİN, Halil MEMİŞ, Zeynel Abidin TÜRK, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Rüveyda İLHAN, Ahmet İREN, Mustafa BAŞPINAR, Hatice DÜNDAR, Yıldız YAZICI, Hüseyin SEVİNDİK, Salih BULGURCU ve Mustafa ÖZ oldukları halde toplandı.

Başkan 2019 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin birinci maddesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin görüşülmesi neticesinde,

Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin yapılmasına dair Ürgüp Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve E.1110997 sayılı yazılarına istinaden Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin yapılması için yapılan isim yoklamasında Belediye Meclisinden 13 üye, (meclis başkanı ile birlikte) Ticaret ve Sanayi Odasından 2 üye (1 üye aynı zamanda meclis üyesi), Ziraat Odasından 2 üye olmak üzere toplam 16 üyenin katıldığı tespit edilmekle,

Çiftçi Malları Koruma Meclisi 5 asıl ve 5 yedek üye seçimleri ile 5 asıl 5 yedek Murakabe Heyeti seçimleri için dağıtılan gizli oy pusulaları ve zarfların toplanıp tasnifi neticesinde, Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeleri ve Murakabe Heyetinin aşağıdaki gibi seçildiklerine ekseriyetle,

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ                                MURAKEBE HEYETİ

      Asıl Üyeler                    Yedek Üyeler                    Asıl Üyeler                         Yedek Üyeler

1- Ahmet AYDIN            1- Muammer SAK             1- Hüseyin AKÇUR                     1- Mustafa ŞEKER

2- Mustafa KORKMAZ  2- Osman ÇAKMAK         2- İbrahim ALTUNSOY  2- Ahmet ÇÖKEK

3- Mustafa ATAN            3- Asım DURUSU             3- Kemal ÖĞÜTLÜ         3- İbrahim YURTTAŞ

4- Vehbi ZENGİN           4- Beyhan KANDEMİR    4- Mehmet DİNLER        4- Zati YILMAZ

5- Bekir ÇALIŞKAN       5- Osman ERSİN                           5- Ahmet Bülent ÖNCÜ  5- Ferhat BOZDEMİR

 

Gündemin ikinci maddesinde yer alan belediyemiz 2018 Mali yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyenin 2018 Mali yılı gider bütçesi 39.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2017 yılından 4109 Sayılı Kanun gereğince imha edilemeyen 16.554,55 TL miktarındaki Muhtaç Asker Ailelerine Yardım ödeneği ile 2.938.507,42 TL miktarındaki Yol yapım giderleri ödeneği olmak üzere toplam 2.955.061,97 TL miktarındaki ödeneğin 2018 yılı bütçesine kullanılmak üzere devredildiği, Tertipleri gider kesin hesabı cetvelinde gösterilen 5.573.320,39 TL miktarındaki ödeneğin ihtiyaçtan fazla olan tertiplerden ödeneği yeterli olmayan tertiplere Encümen Kararı ile aktarıldığı, net gider bütçesinin 41.955.061,97 TL olduğu görülmüştür. 2018 mali yılı için öngörülen bütçe ödeneklerinden harcanamayan, tertipleri gider kesin hesap cetvelinde gösterilen 12.638.664,58 TL miktarındaki ödenek usulüne uygun olarak encümen kararı ile imha olunmuştur. Toplam bütçe gideri 29.316.397,39 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenek ve harcamalara ilişkin Ayrıntılar Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinde gösterilmiştir.

Belediyenin 2018 yılı tahmini gelir bütçesi 39.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2018 yılı gelir tahakkuku 27.720.266,89 TL olup, 2017 yılından devreden 6.326.512,00 TL tahakkuktan 62.977,66 TL’si terkin edilmiş olup, kalan 6.263.534,34 TL ile birlikte 2018 yılı toplam gelir tahakkuku 33.983.801,23 TL olmuştur. Bu tutarın 29.741.781,92 TL’si tahsil edilmiştir. Yapılan bu tahsilâttan 78.670,74 TL yersiz veya mükerrer olarak tahsil edildiğinden ilgililere iade edilmiş, net tahsilât 29.663.111,18 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk edipte tahsil edilemeyen 4.320.690,05 TL tahsil edilmek üzere 2019 yılına devredilmiştir. Gelirlere ilişkin Ayrıntılar ekli Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetvelinde gösterilmiştir.

2018 Mali yılı Kesin Hesabı Cetvellerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin kesin hesabı oluşturan cetveller başlıklı 41. maddesinde belirtilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli 

 

(Örnek-29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlenen Belediyemizin 2018 mali yılı muhasebe kayıtlarını gösteren Genel Mizan (Örnek-76), Faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan Bilanço (Örnek-77), Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste (Örnek-70)‘e göre düzenlendiği, görüldüğünden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (a) Fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2018 yılı Kesin hesap cetvelleri ve eklerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca kabul edildiğine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Düğün Salonu ücret tarifesinin görüşülmesi neticesinde,

Belediyemiz Düğün Salonunun fiyat tarifesinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden belirlendiğine ekseriyetle,

DÜĞÜN SALONU(600 Kişilik – 4 Saat )

 

* Nikâh, Düğün, Sünnet

 

Düğün Salonu Kirası beher düğün için KDV hariç Hafta Sonları (Gece)

2.000,00 TL

Düğün Salonu Kirası beher düğün için KDV hariç Hafta İçi (Gece)

1.700,00 TL

Düğün Salonu Kirası beher düğün için KDV hariç Hafta içi ve Hafta Sonu (Gündüz)

1.500,00 TL

 

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Fen İşleri Ücret Tarifesinin 32. ve 34. Maddelerinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde,

Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 2018/31 nolu kararı ile Fen İşleri Müdürlüğünce Alınacak Ücretlerin 32. ve 34. Maddelerinin iptal edilerek, 32. Maddesinde yer alan Yol Bozma Ücretinin ve 34. Maddede yer alan Ekspertiz Dosya İnceleme Ücretinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden belirlendiğine ekseriyetle,

YAPILAN HİZMETİN TÜRÜ

AÇIKLAMA

ÜCRET

Yol Bozma Ücreti

Asfalt/Sathi Kaplama

122,00 TL / m²

Beton ve Adi (Arnavut) Parke

143,00 TL / m²

BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama (Sıcak Asfalt)

250,00 TL / m²

Andezit / Bazalt / Doğal Taş Kaplama

250,00 TL / m²

Karo

100,00 TL / m²

Ekspertiz Dosya İnceleme ve Proje (Kat İrtifakı/Mülkiyeti) Yükleme Ücreti

KONUT

TİCARET

75,00 TL

100,00 TL

 

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Kent Konseyi oluşturulması hususunun görüşülmesi

neticesinde,

Ürgüp Kent Konseyinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi uyarınca oluşturulmasına oybirliği ile, 

           

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2019 yılı Haziran ayı toplantısının 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Mayıs ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

 

 

 

 

Ecz. Mehmet AKTÜRK                    Rüveyda İLHAN                                Hatice DÜNDAR

      Meclis Başkanı                                      Kâtip                                                    Kâtip   

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 14.06.2019

Karar No       : 2019/32-35

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

            Belediye 1. Meclis Başkan Vekili Halil MEMİŞ’in başkanlığında, Birol ÇETİN, Zeynel Abidin TÜRK, Mustafa TAŞÇI, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Rüveyda İLHAN, Ahmet İREN, Mustafa BAŞPINAR, Hatice DÜNDAR, Yıldız YAZICI, Hüseyin SEVİNDİK, Niyazi BOZASLAN, Adeviye TOKER, Salih BULGURCU ve Mustafa ÖZ oldukları halde toplanıldı.

Başkan 2019 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin tam iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan ilçemiz Kavaklıönü (Aktepe) Mahallesi 1062 ada, 13 parselin bulunduğu 629. Sokağın sağ ve sol cephesinin yol boyu ticari alan tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi neticesinde,

İlçemiz Kavaklıönü (Aktepe) Mahallesi 1062 ada, 13 parselin bulunduğu 629. Sokağın sağ ve sol cephesinin yol boyu ticari alan tahsisi talep edilmekte olup, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınmasına”  ibaresi bulunmaktadır. Bu sebeple,

İlçemiz Kavaklıönü (Aktepe) Mahallesi 1062 ada, 13 parselin bulunduğu 629. Sokağın sağ ve sol cephesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendine göre yol boyu ticaret alanı tahsisinin yapılmasına oybirliği ile,

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Fen İşleri Ücret Tarifesinin 30. ve 31. Maddelerinin birleştirilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 2018/31 nolu kararı ile belirlenen Fen İşleri Müdürlüğünce Alınacak Ücretlerin 31. ve 32. Maddelerinin aşağıdaki çizelgede belirtildiği şekilde birleştirilmesine oybirliği ile;

BİRLEŞMİŞ TARİFE

S.N.

YAPILAN HİZMET TÜRÜ

 

KONUT

TİCARET

 

 

 

30

-          Ruhsat Yenileme Ücreti

-          Tadilat Ruhsat Ücreti

0-1000 m²

1000 m² ve Üzeri

1.043,00 TL

1.525,00 TL

1.525,00 TL

2.033,00 TL

-          Proje Müellifi Değişikliği

 

150,00 TL

200,00 TL

-          TUS Değişikliği

 

150,00 TL

200,00 TL

-          Müteahhit Değişikliği

 

150,00 TL

200,00 TL

-          Şantiye Şefi Değişikliği

 

150,00 TL

200,00 TL

-          Yapı Denetim Firması Değişikliği

 

150,00 TL

200,00 TL

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan İlçemiz şehir içi dolmuş güzergâhlarının yeniden belirlenmesi için komisyon oluşturulması konusunun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz şehiriçi dolmuş güzergâhlarının yeniden düzenlenmesine esas olmak üzere Halil MEMİŞ, Mustafa TAŞÇI, Hüseyin SEVİNDİK, Zabıta Müdürü Yusuf ÇİĞDEM ve S.S.33 Nolu Ürgüp Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığından katılacak olan bir kişiden olmak üzere 5 kişilik komisyon oluşturulduğuna ve komisyon çalışmaları sonucunda komisyondan gelecek olan rapor doğrultusunda tekrar görüşülmesine,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Belediyemiz tarifesindeki açık işgaliyelerin süresinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülüp oylanması neticesinde,

            2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununun işgal harçları başlıklı ikinci Bölümü, 52. ve 57. Maddeleri uyarınca tahakkuk ve tahsilâtı yapılan kapalı ve açık alan işgal harçlarının belediyemiz 2019 yılı gelir tarifesinde bulunan 5 ay ibaresinin yeniden tespit edilerek yılda 6 ay olarak işgal harcı alınmasına oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2019 yılı Temmuz ayı toplantısının 05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Haziran ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

 

 

    Halil MEMİŞ                                 Rüveyda İLHAN                                Hatice DÜNDAR

1.Meclis Başkan V.                                     Kâtip                                                    Kâtip   

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 05.07.2019

Karar No       : 2019/36-39

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

            Belediye ve Meclis Başkanı Ecz. Mehmet AKTÜRK’ün başkanlığında, Birol ÇETİN, Halil MEMİŞ, Zeynel Abidin TÜRK, Mustafa TAŞÇI, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Rüveyda İLHAN, Mustafa BAŞPINAR, Hatice DÜNDAR, Yıldız YAZICI, Hüseyin SEVİNDİK, Niyazi BOZASLAN, Adeviye TOKER, Salih BULGURCU ve Mustafa ÖZ oldukları halde toplanıldı.

Başkan 2019 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin birinci maddesinde yer alan İlçemiz Şehir İçi Dolmuş Hatları ve Duraklama Yerleri ile ilgili bir önceki meclis toplantısında oluşturulan komisyonca yapılacak çalışmalar doğrultusunda tekrar görüşülmek üzere ertelenen şehir içi yolcu taşıma dolmuşlarının hareket yerleri ve çalışma güzergâhları ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz Şehir içi dolmuş hareket yerlerinin Duayeri Mahallesi Dolmuş Durağı olarak devamına ve komisyon raporunda belirtilen hususların S.S. 33 Nolu Ürgüp Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına bildirilmek suretiyle komisyon raporunun olduğu şekliyle kabul edildiğine oy birliği ile,

 

Gündemin ikinci maddesinde yer alan ilçemiz Fatih Mahallesi 1445 ada 3 parselin (Mehmet Dinler Bulvarına bakan cephesinin) ticaret talebinin görüşülmesi neticesinde,

İlçemiz Fatih Mahallesi 1445 ada 3 parselin bulunduğu Mehmet Dinler Bulvarına bakan cephesinin yol boyu ticari alan tahsisi talep edilmekte olup, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alınmasına”  ibaresi bulunmaktadır. Bu sebeple,

İlçemiz Fatih Mahallesi 1445 ada 3 parselin bulunduğu Mehmet Dinler Bulvarına bakan cephesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendine göre yol boyu ticaret alanı tahsisinin yapılmasına oybirliği ile,

 

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan S.S. 33 Nolu Ürgüp Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Kira süresi uzun süreli olarak kiraya verilmesi ve Şehiriçi Dolmuş Ücretleri Tarifesi Değişikliğinin görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz şehiriçi yolcu taşımacılığı dolmuş hatlarının 5393 Sayılı Kanunun 15/I maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ihale yoluyla kiraya verilmesine kira ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesinde Belediye Encümeni’nin yetkili kılındığına oybirliği ile,

İlçemiz şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin Aksalur Mahallesi dâhil 01.08.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam biletin 2,50 TL, öğrenci biletinin ise 2,00 TL olarak uygulanmasına oybirliği ile,

 

Gündeme ilave edilen Belediye ve Meclis Başkanı Ecz. Mehmet AKTÜRK’ün ilçemizde bulunan kapalı otopark ve açık otoparklar ile ilgili sözlü teklifinin görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesinde bulunan Kapalı Otopark yerinin ve ilçemizin çeşitli yerlerinde bulunan ve açık otopark uygulaması düşünülen yerlerle ilgili detaylı ve sağlıklı bir araştırma ve inceleme yapılarak kapalı ve açık otopark uygulamasına esas olmak üzere Birol ÇETİN, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Hüseyin SEVİNDİK, Zabıta Müdürü Yusuf ÇİĞDEM ve Fen İşleri Müdür Vekili Fatih OKUR olmak üzere 5 kişilik komisyon oluşturulduğuna ve komisyon çalışmaları sonucunda komisyondan gelecek olan rapor doğrultusunda tekrar görüşülmesine,

 

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2019 yılı Ağustos ayı toplantısının 02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Temmuz ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

 

 

Ecz. Mehmet AKTÜRK                    Rüveyda İLHAN                                Hatice DÜNDAR

   Meclis Başkanı                                         Kâtip                                                    Kâtip   

Eylül ayında meclis toplantısı tatil sebebiyle yapılmamıştır.
Kasım 2019 Meclis kararı ve bütçe görüşmeleri kararını indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.


ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi  : 06.12.2019

Karar No       : 2019/72-73

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER


            Belediye ve Meclis Başkanı Ecz. Mehmet AKTÜRK’ün başkanlığında üyelerden Birol ÇETİN, Halil MEMİŞ, Zeynel Abidin TÜRK, Mustafa TAŞÇI, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Rüveyda İLHAN, Ahmet İREN, Mustafa BAŞPINAR, Hatice DÜNDAR, Yıldız YAZICI, Hüseyin SEVİNDİK, Niyazi BOZASLAN, Adeviye TOKER, Salih BULGURCU ve Mustafa ÖZ oldukları halde toplanıldı.

Başkan 2019 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin tam iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

 Gündemin birinci maddesinde yer alan içkili yer bölgesi ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizce içkili yer bölge tespiti ile ilgili yazılan 14.11.2019 tarih ve E.2074 sayılı görüş yazımıza istinaden Kaymakamlık Makamı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 19.11.2019 gün ve 36426007-63197-(62714)-E.2019111915453692078 sayılı yazıları ekinde gönderilen içkili yer bölgesi ile ilgili tutanak doğrultusunda ilçemiz Duayeri Mahallesi Sucuoğlu 2 Sokak sol tarafının No: 1 den 11 noya kadar ve sağ tarafın No: 2 den 12 noya kadar olan yerlerin 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca İçkili Yer Bölgesine alınmasına oyçokluğu ile,

 Gündeme ilave edilen İlçemiz Cumhuriyet (Eski İmran) Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan belediyemize ait otel binası ile ilgili hususun görüşülmesi neticesinde,

İlçemiz Cumhuriyet (Eski İmran) Mahallesi, Atatürk Bulvarında tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 parselde kayıtlı olan 6 katlı otel binası ile ilgili gelen Statik İnceleme Raporunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine oybirliği ile,

             Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2020 yılı Ocak ayı toplantısının 03 Ocak 2019 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Aralık ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

 

  

Ecz. Mehmet AKTÜRK                                Rüveyda İLHAN                                Hatice DÜNDAR

      Meclis Başkanı                                                  Kâtip                                                    Kâtip   

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi  : 03.01.2020

Karar No       : 2020/01-05

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

 

Belediye ve Meclis Başkanı Ecz. Mehmet AKTÜRK’ün başkanlığında üyelerden Birol ÇETİN, Halil MEMİŞ, Zeynel Abidin TÜRK, Mustafa TAŞÇI, Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, Rüveyda İLHAN, Ahmet İREN, Mustafa BAŞPINAR, Hatice DÜNDAR, Yıldız YAZICI, Hüseyin SEVİNDİK, Niyazi BOZASLAN, Adeviye TOKER ve Salih BULGURCU oldukları halde toplanıldı.

Başkan 2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonu seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 15 oy alan Mehmet Şükrü ŞÜKÜROĞLU, 15 oy alan Mustafa BAŞPINAR ile 14 oy alan Niyazi BOZASLAN’ın Denetim Komisyonu olarak seçildiklerine ekseriyetle,

Oluşturulan denetim komisyonu üyelerine komisyona katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde belirtilen Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının tavan olan üçte biri tutarı kadar huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile,

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Belediyemiz Zabıta Memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretleri hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Memurlarına 31.12.2019 gün ve 30995 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bütçe Kanunu (K) cetvelinde belirtildiği şekilde aylık brüt 323,50 TL maktu ücret ödenmesinin kabul edildiğine ve söz konusu ücretin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olduğuna oybirliği ile,           

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan belediyemizde çalışmakta olan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca tam zamanlı ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan Veteriner Hekim Havva ATA, Ekonomist Faruk ÖZZENGİN,  Yapı Denetim Teknikeri Ziya SÜLÜN, Yapı Denetim Teknikeri Mustafa ÖZKAN, İnşaat Mühendisi Fatih OKUR, Harita Teknikeri Bekir ERMİN ve Mimar Cengizhan ÇOBAN’ın sözleşmelerinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yenilenmesine, 03.01.2020 tarihinden itibaren Tekniker Bekir TÜRKOĞLU’nun sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ve 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinde belirtilen “Söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 tarih ve E.8449 Sayılı ve 3 nolu Genelgeleri uyarınca tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim Havva ATA’nın 3.299,55 TL aylık net ücret karşılığında, Ekonomist Faruk ÖZZENGİN’in 2.583,02 TL aylık net ücret karşılığında,  Yapı Denetim Teknikeri Ziya SÜLÜN’ün 3.299,55 TL aylık net ücret karşılığında, Yapı Denetim Teknikeri Mustafa ÖZKAN’ın 2.750,00 TL aylık net ücret karşılığında, İnşaat Mühendisi Fatih OKUR’un 5.226,88 TL aylık net tavan ücret karşılığında, Harita Teknikeri Bekir ERMİN’in 3.054,39 TL aylık net ücret karşılığında, Mimar Cengizhan ÇOBAN’ın 3.738,38 TL aylık net ücret karşılığında ve Tekniker Bekir TÜRKOĞLU’nun 2.750,00 TL aylık net ücret karşılığında, 2020 yılında da çalıştırılmasına ve bu sözleşmeli personellerimizin de Cumartesi günleri diğer işçiler gibi öğleye kadar mesaiye gelmesine (çalışmasına) oybirliği ile,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Otel Binası ile ilgili konunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Cumhuriyet (Eski İmran) Mahallesi, Atatürk Bulvarında tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan A ve B Bloklarından oluşan otel niteliğindeki binanın A bloğunun ağır hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiği ile ilgili bilirkişi raporları ve meclis kararı olduğu, B bloğun ise mevcut hali ile yürürlülükteki son deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi veya kullanılması mümkün olmadığı, can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca ilçemiz imar planında yapmayı planladığımız revizyon kapsamında ilçe merkezinin trafik yoğunluğunu rahatlatacak geniş yollar, ilçeye yeni ticari alanlar kazandırmak ve yöremizin mimari güzelliklerini temsil edecek, silueti bozmayacak, artan turizm konaklama talebine cevap verecek bir proje kapsamında otoparkıyla, dükkânlarıyla birlikte yeni bir otel binasını ilçemize kazandırmak amacıyla proje bütünlüğünün sağlanması açısından belediyemize ait olup ilçemiz Cumhuriyet (Eski İmran) Mahallesi, Atatürk Bulvarında tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan A ve B Bloklarından oluşan otel niteliğindeki binanın tamamının hazırlanacak olan yıkım projesi kapsamında yıktırılmasına oyçokluğu ile,

            Gündemin beşinci maddesinde yer alan Mevzi İmar Planı Yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

            İlçemiz Üçgüzeller Mevkii 1. Derece Arkeolojik ve 1. Derece doğal sit alanında kalan taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Mevzi imar planı yapılmasına ve yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Mevzi imar planının Alan Başkanlığına sunulmasına oybirliği ile,  

             Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2020 yılı Şubat ayı toplantısının 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 14.00’da yapılmak üzere Ocak ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

  

 

Ecz. Mehmet AKTÜRK                               Rüveyda İLHAN                                Hatice DÜNDAR

     Meclis Başkanı                                                 Kâtip                                                      Kâtip   

İçişleri Bakanlığı tarafından "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında gönderilen ek genelge ile Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birliklerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında gönderilen ek genelge ile Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birliklerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında gönderilen ek genelge ile Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birliklerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir.

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi