×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 

Ürgüp İlçesi – Merkez için “Tabela ve Cephe Yönetmeliği”

Proje özeti

 

Meclis üyelerimize sunacağımız Tabela ve cephe yönetmelikle beraber, Ürgüp merkezine düzen, estetik, homojenlik ve orantılık katmayı hedeflemekteyiz.

Sunacağımız Tabela ve cephe yönetmeliğin önemli hususlar arasında bunlar bulunmaktadır:

·         İşletme tabelasının uygulanacağı her binanın ritimlerine ve orantılarına uyacak şekilde yapılması, ve kendi tasarımında bile orantılı olması (bu husus tabelanın şekline, büyüklüğüne ve metin büklüğüne müdahale etmektedir),

·         Her işletme başı sınırlı reklam amaçlı tabela, flama, duba, maskot, totem vb. gibi reklam amaçlı unsurların kullanılması (bu husus kamu alanı kirliliğini ve mimari yapıların işgal edilmesini önlemektedir),

·         Her kamu alanına bakan reklam amaçlı unsurun uygun renk ve ışık rengi skalasında kullanılması (bu husus sıra dışı, aralarında uyumsuz, çok renkli led kullanımını önlemektedir),

·         İşletmelerin cephelerinde işgalci unsurlara estetik çözüm bulunması, ör. Klima kutuların arka cepheye alınması gibi (bu husus mimari yapıların sadeliğe ve mimari özelliklerine kavuşmasını amaçlamaktadır).

Sunulmuş olan bu dört ana eksenler, Tabela ve cephe yönetmeliği’nin hem tabelanın kendisini hem de işletme cephelerin ele almayı amaçladığını göstermektedir. Ürgüp kentin reklam kirliliğine düzen verebilmek için, çok faktörlü bir yaklaşım gerektirecektir.

Tabela ve cephe yönetmeliği iki dokümandan oluşacaktır: resmi yönetmelik metni veillüstrasyonlu uygulama kitapçığından.

Uygulama kitapçığı, kentimizin iş sahiplerine yönelik Yönetmeliğin açıklayıcı, sadeleştirilmiş ve anlaşılır bir versiyonu olarak sunulacaktır.

 Hazırlanacak Yönetmeliklerin Özet Bilgileri:

İşletme cephesi belli mimari unsurlardan oluşmaktadır: vitrin, vitrin etrafı, tabela, kepenk sistemi, aydınlatma vb.. Bu mimari unsurlar faaliyetin ana imajını, kimliğini ve kalitesini yansıtır. Bu unsurların birine müdahale etmek, tüm bina yapısının estetik dengelerine etkilemek demektir. İşletme cephesinin çevresine uyum sağlaması için kentin farklı ölçeklerini göz önünde bulundurmalıdır: Mahalle, sokak ve bina ölçekleri.

Mahalle

İşletme cephesi mahallenin genel görseline ve ambiyansına uyum, kentsel dokuyla devamlılık sağlamalıdır.

Örneğin: Mahalle az katlı ve taş evlerden oluşmaktaysa, yüksek katlı ve tuğla kaplamalı bina uyum sağlamamaktadır.

Sokak

Sokağın karakteri dikey (parsellerin genişliğine göre) ve yatay (kat yüksekliğine göre) ritimlerle tanımlanır. Vitrin düzeni ritimlere uyum sağlamalı ve genel dengeyi bozmamalıdır.

Bina

İşletmenin cephesi bina yapısının ritmine uyum sağlamalıdır. Karşılık olarak işletme, binanın mimari ritimlerinden faydalanmaktadır.

Örneğin: İlk işletmenin vitrini, üst katların pencere dağılımına uyum sağlamak için giriş kapısının sağına ve soluna bölünmüştür. İkinci işletmenin cephesi ise, üst katın pencerelerin başlangıç ve bitiş noktalarına hizalanmış bir büyük vitrin ve bir kapıdan oluşmaktadır.

Ürgüp’te yer alan İşletmenin tüm unsurlarıyla mimari çevreye uyum sağlamalarını teminen Tabela Yönetmeliği ve Cephe Yönetmeliği hazırlanacaktır.

 

1-    TABELA YÖNETMELİĞİ

A-Genel Koşullar

Malzeme, font ve renk parametreleri her tabela çeşidine (vitrin üstü tabela, kemer arası tabela, bayrak tabela, vs.) ortak parametrelerdir. İşçilikte kaliteye dikkat edilecek (detaylar, eklemeler, ince doğramalar vb.) ve yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir.

Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

Her işletmenin tüm tabela tiplerinden uygulamasına gerek yoktur. Ancak Yalnızca işletmesine uygun olan tabelaları uygulayabilir.

Aşağıda belirtilen temel prensipler yönetmelikte detaylandırılacaktır.

Malzemeler

Ürgüp’ün kentsel dokusuna uygun görünen ve kullanımı tavsiye edilen malzemeler ahşap, metal ve seramik gruplarıdır. Metal grubun içinde ferforje, alüminyum veya corten (paslı çelik) gibi malzemeler kabul edilmektedir. Ahşap grubun içinde çam, ceviz, dut ağacı gibi malzemeler kabul edilmektedir. Ahşabın ton ve doku değişiklikleri işletme sahibin isteğine bırakılmaktadır.

Kasabanın dokusuna uymayan ve kesinlikle kabul edilmeyen malzemeler petrokimyasal grubundandır. Bunların arasında plastik, PVC, kompozit malzeme(ahşap veya metal görünümlü olsa bile, ahşap desenli kompozit kaplama hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir).

Renkler

Kabul edilen renk tonları

Örneğin: Kiremit, turuncu, sarı, kahverengi, koyu yeşil, gri ve beyaz tonlar:

Diğer renkler için, rengin doygunluğu (saturation) %50’yi geçmeme koşuluyla, ve açıklığı (lightness) %0-30 arası (beyaza doğru) veya %70-100 arası (siyaha doğru)bulunması koşuluyla kullanılabilir. Bu konuda reklamcınıza danışmanız tavsiye edilir. Örnek renk skalası hazırlanacaktır.

Kabul edilmeyen renk tonu örnekleri

Doygunluğu %50’yi geçen renkler, patlak ve fosforlu renkler reddedilecektir. Örnek renk skalası hazırlanacaktır.

Yazı fontları

Yazı fontları Sans Serif ve Serif yazı font gruplarından oluşabilir. El yazısı (Script)fontlar kullanılabilir, fakat okunulurluğu yüksek olmalı. İki font tipi bir araya getirilerek kombinasyonlar yapılabilir.

Kabul edilen yazı fontları örnekleri

Sans Serif (çentiksiz) font örnekleri.

Kabul edilmeyen font örnekleri

Okunurluğu düşük yazı fontları kabul edilmemektedir.

 

Dikkat!

Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir. Bu süreçte,yanıp sönen ışıklar kabul edilmektedir.

B-Konumlandırma

I.              Vitrin üstü tabela (bant tabela)

II.            Alın tahtası ve kemer arası tabela

III.           Bayrak tabela (fener tabela)

 

Tabelanın yukarıdaki türlerine göre aşağıda belirtilen tabela alternatifleri standartlar hazırlanacaktır.

 

IV.          Tabela alternatifleri

Cephe üstü harf veya boya uygulaması

Giriş yanı tabela veya harf uygulaması

Branda saçağının üstüne uygulama

Cam giydirme

Dikkat!

Hem bant tabela hem vitrin giydirmesi aynı anda kullanılabilecektir. Fakat, vitrin üstünde bant tabelası bulunuyorsa, cepheyi boğmamak için cam giydirme çok ince olmalıdır.

 

2-    CEPHE YÖNETMELİĞİ

Yapı cephelerini koruyamazsak estetik ve uygun tabela kullanmanın hiçbir önemi kalmamaktadır. Müşterinin önce işletme yapısına, cephesine, tabelasına bakıp daha sonra işletmeye girip girmeyeceğine karar verdiğini unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle, yönetmelikte cephe dikkate alınacaktır ve estetik koşulları belirlenecektir.

Yönetmelikte, “cephe” ile kastedilen işletmenin görünür cephesi olacaktır, yani binanın müşteri tarafından sokaktan görünen kısmıdır. Bunun aksine, binanın kör cephesi estetik açıdan önemli olmayabilir. Kör cephe kullanım açısından değerlendirilecektir (klima motorları, çöp konteynerleri, vs. yerleştirmek için).

Aşağıda belirtilen temel prensipler yönetmelikte detaylandırılacaktır.

 

I.   Cephenin genel estetik koşulları: Aşağıda belirtilen temel prensipler yönetmelikte detaylandırılacaktır.

Kentsel doku ve binanın özgünlüğü

Kentin siluetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım uygulamaları konulamaz. Bu nedenle, bina cephelerinde metal cephe giydirmeleri kullanılmayacaktır. Özgün açıklıkların eski haline döndürülmesi hem işletme imajı hem de genel estetik açıdan önem arz etmektedir.

Cephelerin yapının özgün mimarisini bozan uygunsuz eklerden (reklam panoları, tanıtım tabelaları, tenteler, kablolar, klimalar, vb.) arındırılması ve yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde ekler yapılması (tanıtım panosu, uygun tenteler, saklanmış tesisat vb.) sağlanacaktır. İşleyen açıklıklara (pencere, kapı) tabela yerleştirilmeyecektir.

Malzemeler

Boyalı ya da natürel vernikli ahşap kapılar ve ahşap çerçeveler, alüminyum kapı ve kapı pervazları, alüminyum pencere ve alüminyum kaplamalı aksesuarlar kullanılması şiddetle önerilecektir. Mümkün oldukça, PVC doğrama ve kapı pervazları kullanılmamalıdır.

II.            İşletme vitrini ve vitrinin çevresi

A.Kepenk kullanımı

Kepenkler güvenlik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır, fakat estetik boyutu gözden kaçırılmamalı. Bu nedenle, işletme cephesinin malzemelerini ve renklerini (ahşap sundurma, alüminyum doğrama, taş cephe, vs.) gözetilerek en uygun kepenk seçilip uygulanmalıdır.

Ürgüp mimarisine göre, en uygun görünen renkler kahverengi veya antrasit tonlarıdır.

Malzeme olarak da, geceleri işletmelerin vitrinlerinin ve aydınlatmasının sokağı canlı tutması için, yarı şeffaf veya örgülü demir kepenk tipleri tavsiye edilir. Perdesi komple opak olan, garaj tipi olan kepenkler önerilmemektedir.

B. Klima motoru yerleştirme kuralları

Klima kutuları mümkün olduğunca kör cephelere takılmalıdır. Görüntü kirliliği oluşturmaması adına kutuların dışına klima gizleme kapağı yapılmalıdır. Klima gizleme kapağı renkleri cepheye uygun olarak seçilmelidir. Klima kutuları yerden en az 230 cm yükseklikte olmalıdır. Klima motorunu yerleştirmek için gerekli yüksekliğin sağlanamadığı mekanlarda mümkün olan en yüksek konuma yerleştirilmelidir.

C. Branda kullanım kuralları

Brandalar kemersiz ve sundurmasız alanlarda yerleştirilebilir.

Brandanın cepheye sabitlenecek kısmı, zemin katın kat silmesini geçmemeli.

Branda cepheden en fazla 3 metre uzağa açılmalıdır, saçak altı yüksekliği en az2.5 metre olmalıdır, ve saçak yükseliği en fazla 0.5 metre olmalıdır. Brandanın ana rengi ve üstünde bulunan yazı rengi çevrenin ahengini bozmayacak renkler olmalıdır.

D. Cephe aydınlatması

Cepheye sabitlenen aydınlatma elemanları, yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olarak ikiye ayrılır:

- Yukarıdan aşağıya yapılan ışıklandırmalarda ışıklandırma açısı ışığın yere ulaştığı noktadan maksimum 50 cm uzaklıkta olabilir. Işığın diğer yapılara ulaştığı ya da diğer yapıların ışıklandırma sistemini bozduğu yerlerde bu mesafe aranmaz, daha düşük olması sağlanır.

- Aşağıdan yukarıya yapılan ışıklandırmalarda da ışığın diğer binalara ulaşmaması ve diğer binaların sistemini bozmama şartı aranır .

E. Diğer tip tabela ve reklam ilanlarının detayları da yönetmelikte yer alacaktır.

Çatı reklamları

Kaldırım ve yol kenarı reklamları

Totem tipi tabelalar

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi