×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
Misyon
Anayasamıza bağlı ve ilgili yasal mevzuatlar kapsamında Ürgüp'ün ve ilçemizde yaşayan insanların ilçemizin tarihi ve toplumsal yapısına uygun olarak ilerlemesini ve gelişmesini sağlamaktır.


Vizyon
Tarihi, kültürel dokusu ile uyumlu, yaşayanların kentsel temel ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenli, hemşehricilik bilinci oluşmuş, model ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışının sağlandığı, hizmet üretim gücü ve kalitesi yüksek, sürekli gelişen daha yeşil bir ÜRGÜP'e kavuşmaktır.


İlkeler
 • Karar verme ve uygulamalarda şeffaf ve hesap verilebilir olmak
 • İnsan odaklı olmak
 • Yönetimde halkın katılımcılığı
 • Tarihi ve kültürel mirası korumak ve yaşatmak
 • Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutmak
 • Yasalara karşı saygılı olmak
 • Yenilikçi olmak
 • Bilgi ve teknolojiden yararlanmak
 • Yasalara uymak
 • Belediye hizmetlerinin adaletli dağıtımı
 • Hemşehri memnuniyeti
 • Sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi
 • Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutmak
 • Kaynakların etkin yönetimi
 • Sonuç odaklılık
 • Çalışanlar ile bütünleşme
 • Sürekli eğitim ve güncel olmak
ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi